วีซ่าโทคุเทกิโนสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทาง
คนงานกำลังทำงาน

วิธีที่จะได้รับวีซ่าโทคุเท กิโนสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทาง

By Chanankarn May 18, 2022

This post is also available in: อังกฤษ


ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำงานในประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาข้อมูลอย่างไร เราช่วยคุณได้นะ!
เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับวีซ่าโทคุเท กิโน หรือวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางที่ทำให้คุณสามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุดถึง 5 ปี! ฟังดูน่าสนใจไหมคะ?

วีซ่าโทคุเท กิโน คืออะไร?

วีซ่าโทคุเท กิโน หรือวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทาง คือ วีซ่าที่รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นออกให้แก่แรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะการทำงานเฉพาะทางใน 14 อุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนแรงงาน ดังต่อไปนี้

 1. การบริบาล
 2. การจัดการความสะอาดอาคาร
 3. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมือ
 4. อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงาน
 5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล
 6. การก่อสร้าง
 7. อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือ
 8. การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์
 9. การบิน
 10. การโรงแรม
 11. การเกษตร
 12. การทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 13. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 14. อุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

ทำอย่างไรจึงจะได้รับวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทาง? 

ถ้าคุณสนใจที่จะทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่กล่าวมา, มีขั้นตอนบางอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เลือกอุตสาหกรรมที่สนใจ

ขั้นตอนการเลือกอุตสาหกรรมที่คุณสนใจถือเป็นขั้นตอนสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับความรู้และประสบการณ์ทำงานของคุณโดยตรง ซึ่งหากคุณเลือกอุตสาหกรรมที่คุณมีทักษะหรือความชำนาญอยู่แล้ว คุณก็จะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคุณสมบัติและทักษะที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เลือก

โดยทั่วไปแล้ว คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครจะกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 17 ปีขึ้นไป (แต่ในบางอุตสาหกรรมจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 18 ปีขึ้นไป) และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3: ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถ

สำหรับการสอบ, คุณจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยการสอบวัดระดับทักษะความรู้ที่ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม และทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับทักษะความรู้ที่ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม

การสอบวัดระดับทักษะความรู้ที่ใช้ในแต่ละอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 14 ทักษะตามจำนวนอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในแต่ละอุตสาหกรรม

การสอบวัดระดับทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น (JFT-Basic Test)

ข้อสอบวัดระดับทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น (JFT-Basic Test) จะแบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ได้แก่ “ความรู้เกี่ยวกับคันจิและคำศัพท์”, “บทสนทนาและการแสดงออก”, “การฟัง”, และ “การอ่าน” ซึ่งการสอบนี้จะเป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติที่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน และในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ผลการทดสอบการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT ระดับ N4 ทดแทนการสอบ JFT-Basic ได้

การสอบวัดระดับความสามารถทั้ง 2 อย่างนี้ จะเป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Testing method) ซึ่งจะจัดขึ้นในหลายๆ ประเทศ อาทิ เช่น ญี่ปุ่น, ไทย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ทั้งนี้ การสอบวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถในบางอุตสาหกรรม อาจจะมีการจัดสอบแค่เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ดินสอฝนคำตอบของข้อสอบ

เครดิต: Canva.com

ขั้นตอนที่ 4: มองหางาน

หลังจากที่คุณผ่านการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการหางานที่ใช่และเหมาะกับทักษะความสามารถที่คุณมี โดยขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

เมื่อคุณยังอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

กรณีนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศของตนเอง หรือผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยคุณสามารถสมัครงานผ่านทางตัวแทนจัดหางานต่างๆ ได้โดยตรง

เมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว

กรณีนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยคุณสามารถสมัครงานผ่านทาง Hello Work ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดหางานของรัฐบาลญี่ปุ่น มีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น หรือจะสมัครงานผ่านทางตัวแทนจัดหางานต่างๆ ก็ได้

หรือทางที่สะดวกที่สุด! คุณอาจจะสมัครงานผ่านทาง Guidable Jobs ก็ได้เช่นกัน

ผู้หญิงกำลังสัมภาษณ์งานผู้ชาย

เครดิต: Canva.com

ขั้นตอนที่ 5: เซ็นสัญญาจ้างงานและรอรับวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทาง!

ยินดีด้วย! หลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์งานกับว่าที่นายจ้างของคุณจนได้รับการคัดเลือกและเซ็นสัญญาจ้างงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ คุณก็สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และรอรับวีซ่า! ซึ่งขั้นตอนนี้บริษัทของคุณจะดำเนินการต่างๆ ให้เอง โดยที่พวกเขาอาจจะขอให้คุณช่วยทำบางอย่างให้ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะอีกไม่นานชีวิตของคุณกำลังจะได้ออกเดินทางครั้งใหม่แล้ว

รู้ไว้ใช่ว่ากับวีซ่าโทคุเท กิโน

อย่างไรก็ตาม วีซ่าโทคุเท กิโนหรือวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางจำเป็นจะต้องต่ออายุทุกๆ ปี หรืออาจจะทุกๆ 6 เดือน หรือ 4 เดือนในบางกรณี และสามารถต่ออายุได้สูงสุด 5 ปี นอกจากนี้ ครอบครัวของผู้ที่ถือวีซ่าดังกล่าวจะไม่สามารถย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ถึงอย่างนั้น นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมองหาลู่ทางที่จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างถาวรก็ได้

More Articles

10 เคล็ดลับความประหยัดสำหรับนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่น

Looking to find the perfect job in Japan? Look for further than Guidable Jobs!

Guidable Jobs Find Perfect jobs in Japan