Move To Japan, Others, Education

Hãy Thử Sức Với Kỳ Thi JLPT Đánh Giá Trình Độ Tiếng Nhật

Aug 2, 2016

《Kỳ thi Nihonngo-Nouryoku-Shiken là gì?》 Đây là một kỳ thi danh cho những ai có nhu cầu tự đánh giá... Read More...

If you have something you want to know about the life in Japan, please send us a message.

We will write an article about it.

Your personal information will only be used for inquiry response.

Recommended
Mar 21, 2018 Những điều bạn cần biết về hệ thống Sức khỏe của Nhật Bản