Business environment, Move To Japan, Work
4 Địa Điểm Làm Việc Lý Tưởng khi Bạn Đến Nhật

4 Địa Điểm Làm Việc Lý Tưởng khi Bạn Đến Nhật

Sep 4, 2017

Khi bạn quyết định đến Nhật để sinh sống và làm việc, đã bao giờ bạn tự hỏi “Mình nên đến đâu?” chưa... Read More...

Study abroad, Business environment, Work
Làm Thế Nào Để Có Một Công Việc Bán Thời Gian tại Nhật?

Làm Thế Nào Để Có Một Công Việc Bán Thời Gian tại Nhật?

Mar 15, 2016

Theo JASSO (Japan Student Services Organization - Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản), có khoảng 70% ... Read More...

If you have something you want to know about the life in Japan, please send us a message.

We will write an article about it.

Your personal information will only be used for inquiry response.

Recommended
Nov 11, 2018 3 Lí Do Vì Sao Cửa Xe Taxi Nhật Bản Mở Tự Động